Pirkėjas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus ( CK 6.2287 str. 16 p.): pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba į teismą.

Adresu https://ec.europa.eu/consumers/odr yra pasiekiama internetinė platforma, sprendžianti vartotojų ir verslo subjektų ginčus (dar vadinama ODR platforma). Ši platforma yra internetinė vitrina, suteikianti galimybę vartotojams gauti bendrą informaciją apie internetu sudarytų sutarčių ir su jomis susijusių ginčų sprendimo būdus, išskyrus kreipimąsi į teismą (pvz., tarpininkavimo arba arbitražo būdu). Be to, platformoje taip pat įmanoma pateikti skundą subjektui užsiimančiam alternatyviu ginčų sprendimu ir pridėti visus tam reikalingus dokumentus.
Tuo pačiu informuojame, kad UAB „Marketing Investment Group“ neprivalo ir nedalyvaus alternatyviose, neteisminėse ginčų sprendimo procedūrose.

Grįžti